Pomoc má mnoho tváří

Diakonie Most pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci nalézt jejich uplatnění ve společnosti již více než 20 let.
Jsme součástí Diakonie ČCE, jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jedničky ve speciálním školství.

Kopie návrhu Bezpečnostní opatření

Kontakty zde

 

DIA

DD

OP

Diakonie ČCE Středisko sociální pomoci v Mostě

Pomáháme dětem, dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. Každý člověk je pro nás důležitý.

 

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

Pomáháme ženám a matkám s dětmi v tísni překlenout těžkou životní situaci spojenou se ztrátou bydlení.

 

Občanská poradna
Most a Litvínov

Jsme tu pro všechny, kterým můžeme prostřednictvím poradenství pomoct s řešením nepříznivé sociální situace.

 

SP DP DC

Sociální práce v ohrožených
rodinách Most a Litvínov

Pomáháme rodinám řešit nelehké situace týkající se péče o děti i domácnost a vytvářet bezpečný a stabilní domov.

 

Doprovázení pěstounských
rodin Most

Spoluvytváříme podmínky pro zdravý vývoj dětí v pěstounských rodinách prostřednictvím setkávání, poradenství, vzdělávání a doprovázení ve spolupráci s dalšími odborníky.

Dobrovolnické centrum
Most

Vyhledáváme, proškolujeme a doprovázíme dobrovolníky, kteří pomáhají v přijímajících organizacích. Podporujeme neziskové organizace při realizaci dobrovolnických programů.