Pomoc má mnoho tváří.

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

Od roku 2000 pomáháme lidem v nepříznivé sociální situaci
nalézt jejich uplatnění ve společnosti.