Finanční dar

Váš peněžní dar nám umožní pomoci ještě více tam,
kde je to potřeba.

card online

Peněžní prostředky můžete zaplatit jednoduše online kartou

 

Příkazem

Peněžní prostředky je možné poukázat převodem na účet číslo

 

3962953359/0800

  • Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě splňuje podmínky § 15 odstavce 1 zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů na příjemce darů, které lze odečíst od daňového základu. Proto každý dar, který splňuje další podmínky daného zákona, lze uplatnit jako odečitatelnou položku pro výpočet daňového základu. Potvrzení o darech rádi vydáme na požádání.
  • Všechny darované prostředky využijeme na realizaci našich služeb pro lidi se sociálním znevýhodněním. Žádná částka není malá, uvítáme každou pomoc.

 

Máte-li zájem nás podpořit, kontaktujte nás:

Správní úsek

Adresa:

Lomená 47, 434 01 Most

Mapa ZDE

Telefon: 476 101 261
E-mail: most@most.diakonie.cz
Vedoucí správního úseku:
Bc. Andrea Turková

Telefon: 476 101 261
Mobil: 723 074 811
E-mail: turkova@most.diakonie.cz

 

Děkujeme!