Správní a dozorčí rada střediska

Správní rada střediska

Správní rada střediska je statutárním orgánem složeným z ředitele střediska a dvou vedoucích pracovníků střediska. Správní rada je zodpovědná za zabezpečení veškeré činnosti střediska.

Pracuje v tomto složení:

  • Bc. Markéta Strížová, DiS. - předsedkyně správní rady, ředitelka střediska
  • Mgr. Jan Panocha - člen správní rady, zástupce ředitelky střediska
  • Bc. Andrea Turková - členka správní rady, zástupkyně ředitelky střediska

Dozorčí rada střediska

Dozorčí rada střediska je kontrolním orgánem, dohlíží na činnost správní rady a střediska.

Pracuje v tomto složení:

  • Mgr. Marian Šusták - předseda dozorčí rady za Farní sbor ČCE Most
  • Jarmila Pejchalová - členka dozorčí rady za Farní sbor ČCE Most
  • Silvia Kröhanová, DiS. - členka dozorčí rady za Farní sbor ČCE Chomutov
  • Mladana Hezoučká - členka dozorčí rady za Farní sbor ČCE Chomutov
  • Bc. Alena Perglerová, DiS. - členka dozorčí rady za zaměstnance střediska