Správní a dozorčí rada střediska

Správní rada střediska

Správní rada střediska je statutárním orgánem složeným z ředitele střediska a dvou vedoucích pracovníků střediska. Správní rada je zodpovědná za zabezpečení veškeré činnosti střediska.

Pracuje v tomto složení:

Dozorčí rada střediska

Dozorčí rada střediska je kontrolním orgánem, dohlíží na činnost správní rady a střediska.

Pracuje v tomto složení:

  • zbyFZZ4UHDEjeN4tNanx5f4uK7N_QMs6JTQsuW -  předsedkyně dozorčí rady, členka za Farní sbor ČCE Chomutov
  • Mgr. Marian Šusták - člen dozorčí rady za Farní sbor ČCE Most
  • Jarmila Pejchalová - členka dozorčí rady za Farní sbor ČCE Most
  • Mladana Hezoučká - členka dozorčí rady za Farní sbor ČCE Chomutov
  • Zdeněk Leon Pánek, DiS. - člen dozorčí rady za zaměstnance střediska