Spolupracujeme

Partnerské sbory Českobratrské církve evangelické

Komunitní plánování sociálních služeb a prorodinných aktivit

Jsme aktivně zapojeni do pracovní skupiny č. 2 - Osoby a rodiny v krizi a prevence sociálního vyloučení (lokální partnerství). Podílíme se na plánování i na realizaci Komunitního plánu sociálních služeb a prorodinných aktivit.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

V rámci Asociace se aktivně podílíme na práci republikové Sekce sociálních služeb pro lidi bez domova.

Agentura pro sociální začleňování

Jsme zapojeni do Lokálního partnerství Most, které podporuje dosahování společných cílů sociálního začleňování.

Asociace Dítě a rodina

V rámci Asociace spolupracujeme v oblasti náhradní rodinné péče.

Asociace občanských poraden

V rámci Asociace jsme zapojeni do projektů Dluhové poradenství a Poradenství a podpora seniorům v oblasti ochrany lidských práv.

Rada dobrovolnických center regionu Severozápad

Dobrovolnické centrum Most je aktivním členem Rady, která propaguje dobrovolnictví nejen v Ústeckém a Karlovarském kraji.