Finanční dar

Váš peněžní dar nám umožní pomoci ještě více tam,
kde je to potřeba.

  • Peněžní prostředky je možné poukázat na účet číslo

3962953359/0800

  • Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě splňuje podmínky § 15 odstavce 1 zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů na příjemce darů, které lze odečíst od daňového základu. Proto každý dar, který splňuje další podmínky daného zákona, lze uplatnit jako odečitatelnou položku pro výpočet daňového základu. Potvrzení o darech rádi vydáme na požádání.
  • Všechny darované prostředky využijeme na realizaci našich služeb pro lidi se sociálním znevýhodněním. Žádná částka není malá, uvítáme každou pomoc.

Máte-li zájem nás podpořit, kontaktujte nás:

Správní úsek

Adresa:

tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most
Business Centrum
(budova bývalých Báňských staveb)
5. patro, číslo dveří 506

Mapa ZDE

Telefon: 476 101 261
E-mail: most@most.diakonie.cz
Vedoucí správního úseku:
Bc. Andrea Turková

Telefon: 476 101 261
Mobil: 723 074 811
E-mail: turkova@most.diakonie.cz

 

Děkujeme!