O nás

O mostecké Diakonii

O nás

hodnotyDiakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí fortelně pomáhá potřebným.

 

Naše poslání

Pomáháme lidem v nepříznivé sociální situaci nalézt jejich uplatnění ve společnosti.
Svou činnost realizujeme v souladu s posláním a koncepcí Diakonie Českobratrské církve evangelické.
Svoji práci chápeme jako službu vycházející z principů křesťanské lásky k bližnímu, respektu
k jedinečnosti a nezastupitelné hodnotě každého člověka a profesionality v přístupu ke klientům.

Kdo jsme?

Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě

  • je ode dne 20. 6. 2000 samostatnou organizační jednotkou (střediskem)
    Diakonie Českobratrské církve evangelické (Diakonie ČCE) s vlastní právní subjektivitou
  • středisko je církevní právnickou osobou, která je v souladu se  zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech registrována v rejstříku církevních právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR, a to dne 21. 8. 2003 pod číslem 9-275/2003-13586
  • v rámci Diakonie ČCE je středisko zároveň součástí Českobratrské církve evangelické
  • statutárním orgánem střediska je správní rada střediska
  • kontrolním a poradním orgánem střediska je dozorčí rada střediska

Jaké poskytujeme služby?

Partnerské sbory

Na těchto stránkách dále můžete