Milostivé léto je šance, jak se vyvázat ze starých exekucí

9. listopadu 2021

Most, 9. 11. 2021 – V pochmurných podzimních dnech přichází pro dlužníky naděje na vyvázání se z jinak obtížně splatitelných exekucí v podobě tzv. Milostivého léta. To trvá jen omezenou dobu od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. V případě že v tomto období dlužník uhradí původní jistinu a paušální náklady exekuce ve výši 750 Kč plus DPH, bude exekuce zastavena a dlužník osvobozen od příslušenství, které mnohdy několikanásobně přesahuje původní dlužnou částku. Milostivé léto se vztahuje pouze na veřejnoprávní věřitele, jakými jsou např. stát, kraje, obce a jejich příspěvkové organizace. Typicky se jedná o pokuty o MHD či dlužné nájemné u obecních bytů.

MILOSTIVÉ LÉTO JE ŠANCE, JAK SE VYVÁZAT ZE „STARÝCH“ EXEKUCÍ
9. listopadu 2021 - Milostivé léto je šance, jak se vyvázat ze starých exekucí

„Milostivé léto je původně biblický pojem, který označuje odpuštění dluhů. Nejedná se však v žádném případě o amnestii sankcí, se kterou se v této souvislosti můžeme v mediálním prostoru v posledních dnech rovněž setkat. Původní jistinu je třeba v každém případě soudnímu exekutorovi zaplatit, i kdyby se mělo jednat pouze o 17 Kč za historickou jízdu načerno. Pouze v tomto případě a za předpokladu, že dále uhradí paušální náklady na zastavení exekuce, může dlužník nárok na Milostivé léto u soudního exekutora uplatnit. Není to tedy žádný generální pardon“, vysvětluje vedoucí občanské poradny Lada Šůláková.

Vedle již zmíněné jistiny, o jejíž vyčíslení může dlužník soudního exekutora požádat s výslovným odkazem na institut Milostivého léta – tj. článek IV, bod 25 zk. č. 286/2021 Sb., je třeba soudnímu exekutorovi zaplatit již zmíněné paušální náklady na zastavení exekuce ve výši 908,50 Kč. Jako první krok doporučujeme si své historicky vzniklé závazky co nejlépe zmapovat např. prostřednictvím výpisu z Centrální evidence exekucí. Je důležité zjistit, jaká byla výše původní jistina a zda se jedná o dluh, na nějž se vztahují podmínky Milostivého léta. Tedy např. pokuta u dopravního podniku, správní pokuta svoz odpadu, dluh na nájmu u městského či obecního bytu, regulační poplatek v nemocnici, dluh v knihovně či například dlužné školné anebo dluh u ČEZu.

 „Milostivé léto představuje jedinečnou příležitost, jak se zbavit prakticky nevymahatelných exekucí, které vznikly hluboko v minulosti, kdy bylo exekuční prostředí mnohem méně kultivované než dnes. Tato příležitost se již nejspíše nebude opakovat, avšak ani Milostivé léto není samospasitelné a je třeba předem důkladně zvážit, zda jsou pro dlužníka podmínky Milostivého léta reálné – tedy zda ho jednorázové zaplacení jistiny a paušálních nákladů na zastavení exekuce (které musí proběhnout nejpozději do 28. ledna 2022) existenčně neohrozí a jen dále neprohloubí jeho dluhovou past. Tři měsíce jsou dle mého názoru skutečně velmi krátká doba. Doporučuji použít zdravý rozum a ani kvůli Milostivému letu se dále zbytečně nezadlužovat“, doplňuje Lada Šůláková.

Pracovníci Občanské poradny Most a Litvínov poskytují odborné sociální poradenství se zaměřením na řešení dluhů již více než 15 let. Klientům rádi zdarma pomohou a poradí nejen při využití institutu Milostivého léta. Kromě Občanské poradny Most a Litvínov nabízí Diakonie ČCE po celé České republice dalších jedenáct poraden. Jejich seznam je dostupný na https://www.diakonie.cz/sluzby/vsechny-sluzby/obcanske-poradny/.

Autor: Petr Hofman | PR pracovník

V případě dalších dotazů se obraťte na vedoucí občanské poradny: Mgr. Ladu Šůlákovou, tel. 739 002 342, sulakova@most.diakonie.cz.

V Mostě, 9. 11. 2021