Krizový fond Krabice od bot v Mostě pomohl již třinácti rodinám

17. května 2021

Krabice od bot Diakonie ČCE není jen tradiční předvánoční sbírka dárků. Díky výtěžku doprovodné sbírky Krabice online vznikl krizový fond, který má za úkol pomoci konkrétním jednotlivcům nebo rodinám v akutní tíživé životní situaci. Možnosti jeho pomoci využily již ve třinácti případech sociální pracovnice Diakonie Most, které vytipovaly nejvíce ohrožené klienty.

Nyní přinášíme jako poděkování i jako inspiraci několik příběhů klientů a jejich rodin, jimž ke šťastnému konci nebo alespoň ke zmírnění problémů dopomohl právě krizový fond Krabice od bot.

KRIZOVÝ FOND KRABICE OD BOT V MOSTĚ JIŽ POMOHL TŘINÁCTI RODINÁM V NOUZI
17. května 2021 - Krizový fond Krabice od bot v Mostě pomohl již třinácti rodinám

Příběhy ze služby Sociální práce v ohrožených rodinách Most z pera sociálních pracovnicKonec formuláře

„Moje osmičlenná rodina nikdy nebyla vedena na OSPODu (Oddělení sociálně právní ochrany dětí – pozn. autora). Rodiče péči o sebe a o děti zvládali perfektně. Zvrat přišel poté, co rodina přišla o bydlení a musela se nastěhovat ihned bez rozmyšlení do malého bytu 1KK, aby neskončila na ulici. V říjnu 2020 se rodině narodil syn a jeho matka jej kvůli nevyhovujícím podmínkám v bytě, musela odložit na určitou dobu do kojeneckého ústavu. OSPOD s matkou se dohodli, že pokud rodina najde vhodné bydlení, syn může být ihned navrácen zpět do péče svých rodičů.

Po pěti měsících hledání rodina za pomoci svého známého a sociální pracovnice našla nové bydlení, avšak jí chybělo 5 tisíc Kč na kauci. Využili jsme tedy příspěvek od Krabice od bot a rodina tak mohla kauci doplatit. Díky příspěvku z Krabice od bot, má rodina nyní vyhovující bydlení a už se těší z toho, že má nejmladšího syna zpět u sebe.“

„Krabice od bot také pomohla tříčlenné rodině s nákupem potřebných potravin a hygienických pomůcek. Nákupy obsahovaly především trvanlivé potraviny, nápoje, salámy, sýry, jogurty, zeleninu, ovoce a hlavně pleny a dětskou výživu pro osmiměsíčního syna, která v seznamu byla vždy nejdražší. Rodině dar v této nelehké době velice pomohl.“

Adéla Hráchová | sociální pracovnice

„Krabice od bot pomohla matce samoživitelce se zajištěním internetu, který nejvíce využívá starší dcera na distanční školní výuku. Rodině byl tak uhrazen internet na dobu tří měsíců. Dále byl s rodinou udělán dvakrát nákup potravin, jelikož neměla dostatek financí na potraviny z důvodu stěhování, kdy matka sama uhradila nájem a kauci. Oba nákupy obsahovaly především trvanlivé potraviny, ovoce, zeleninu, maso, uzeniny, mléčné výrobky, ale také školní sešity. Rodině tento dar velice pomohl a rodina si tohoto daru velice váží.“

Andrea Holubová | sociální pracovnice  

 

Poděkování z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni Most

„Díky veřejné sbírce Krabice online jsme pomohli zmírnit následky tíživé sociální situace matek, které jsou společně s dětmi ubytované v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni Most. Covidová pandemie s sebou nese mnoho omezení, které klientky azylového domu vnímají velmi citelně. Z různých důvodů opustily své domovy a uchýlily se do bezpečí, které nabízíme. Naší snahou je nejen klientky emočně podpořit, odborně jim poradit, ale také metodami sociální práce je aktivizovat ke zlepšení jejich sociální situace. V mnoha případech v práci s klientkami využíváme dary veřejnosti, které se nám dostávají. Mnoho dětí se v době covidové pandemie ocitlo bez možnosti se vzdělávat. Distanční forma byla pro naše děti nedostupná a to ze dvou důvodů, buď scházely technologie, nebo rodina neměla dostatek financí k zakoupení dat. S dopomocí sbírky bylo možné starší školní děti finančně podpořit v nákupu dat v jejich telefonech, aby byly schopny komunikovat se školou a měly šanci se vzdělávat online. Dar jim tak pomohl překlenout dobu, kdy azylový dům především z důvodu pandemie zřídil Wi-Fi připojení pro klientky a jejich děti. Díky tomu jsou klientky a jejich děti ve spojení se světem, přáteli, rodinami a především se školou. I přesto, že mnohé instituce mají uzavřené nebo omezené přístupy, klientky jsou nyní schopny, opatřit si online cestou vše bez omezení. Tímto se klientky rovněž zdokonalují v dnes již nezbytné dovednosti počítačové gramotnosti. Školní děti obdržely školní potřeby, které využívají při domácí práci.

Za všechny klientky azylového domu srdečně děkujeme. Všechny dary finanční nebo věcné s úctou využijeme. Jsme rádi, že osudy lidí nejsou veřejnosti lhostejné.“

Šárka Jánošková | vedoucí azylového domu