Čtvrt roku platí změny v pěstounské péči. S čím se potýkají pěstouni po novele zákona?

21. dubna 2022

Most, 21. 4. 2022  – Začátek roku 2022 byl pro pěstounské rodiny ve znamení změn. Byly schváleny změny v dávkách pěstounské péče, které mají zásadní vliv na život pěstounů. V pátek 6. 8. 2021 Sněmovna v závěrečném 3. čtení schválila novelu zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí, která přinesla řadu změn v náhradní rodinné péči a má dopad i na naše pěstounské rodiny, se kterými spolupracujeme. Tou nejzásadnější změnou je, že pěstounská péče se začala rozdělovat na nezprostředkovanou („příbuzenskou“) a zprostředkovanou („cizí“) pěstounskou péči.

ČTVRT ROKU PLATÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PĚSTOUNSKÉ PÉČI. S ČÍM SE POTÝKAJÍ PĚSTOUNI PO NOVELE ZÁKONA?
21. dubna 2022 - Čtvrt roku platí změny v pěstounské péči. S čím se potýkají pěstouni po novele zákona?

Jaké jsou nejdůležitější rozdíly mezi „příbuzenskou“ a „cizí“ pěstounskou péčí?

Na otázky odpovídá Jana Baborová, vedoucí služby Doprovázení pěstounských rodin Diakonie Most.

„Pro nezprostředkovanou pěstounskou péči byla od 1. ledna 2022 přiznána dávka státní sociální podpory nazvaná příspěvek při pěstounské péči. Tento příspěvek nemá charakter odměny, není zdaňován a nejsou z něj strhávány odvody, jako při odměně pěstouna u zprostředkovaných pěstounů. Jde o jednoduchou příjmově netestovanou nepojistnou sociální dávku, která je stanovená jako částka životního minima krát koeficient za každé svěřené dítě. Mají na ni nárok všichni nezprostředkovaní pěstouni, tedy všichni naši klienti.“ Vysvětluje Jana Baborová.

Co znamená přechod na tuto novou dávku pro vaše pěstounské rodiny v praxi?

„Hlavní informace je ta, že oproti dřívější úpravě u těchto pěstounů není brána péče o dítě jako klasická práce jak to mu bylo do konce roku 2021. Pozitivní je, že dávka bude upravena vždy, když bude zvýšeno životní minimum, ze kterého se vychází při výpočtu, což jsme zažili v těchto dnech, když došlo k navýšení životního minima. Příspěvek při pěstounské péči se navýšil pro prarodiče od dubna v květnové výplatě ve výši 7 650 Kč (předtím to bylo 6 948 Kč), pro ostatní nezprostředkované pěstouny 9 775 Kč (předtím to bylo 8 878 Kč).

U některých rodin to nemělo na jejich finanční rozpočet žádný zásadní dopad. Řada pěstounů pracuje a není na financích od státu závislá. Na několik našich rodin to dopad má tím, že není z dávky hrazeno pěstounům pojištění a nepočítá se do odpracovaných let. A to je komplikace.

Jako příklad uvedu naší pěstounku, paní Marii. Paní Marii zbývá jen pár let do odchodu do důchodu a její možnosti na trhu práce zde na Mostecku jsou tak velmi omezené. Do loňského roku se jí péče o svěřené děti započítávala jako zdanitelný příjem, nemusela řešit zdravotní pojištění a péče se jí započítávala do odpracovaných let. Od letošního roku na jednu stranu nemusí řešit každoroční podávání daňového přiznání, na stranu druhou musí řešit hrazení zdravotního pojištění a zde moc možností na výběr nemá. Paní Marie buď může jít pracovat a pojištění jí bude odvádět zaměstnavatel, stane se OSVČ, nebo si bude pojistné hradit sama. První dvě varianty v jejím případě nejsou reálné. Dříve paní Marie vypomáhala v kuchyni, jak jí to péče o děti dovolovala, ale v současné době už to není možné. Péče o některé pěstounské děti se neslučuje se standartními pracovními povinnostmi. Děti si z původních rodin často nesou řadu těžkostí a traumat, která často vyžadují permanentní péči a podporu.“

Jakých změn doznala zprostředkovaná pěstounská péče?

„V tomto případě, kdy se jedná o pěstouny, kteří mají dítě v péči zprostředkované úřadem, zůstává systém dávky stejný. I nadále se jedná o příjem ze závislé činnosti, pěstoun je zdravotně pojištěn a doba péče se mu započítává do odpracovaných let. Ještě je třeba doplnit, že odměna pěstouna nemůže být kombinována s předčasným starobním důchodem.“

Jaký je tedy závěr?

„Úprava pěstounské péče potřebovala zásadní změny již dlouhou dobu a tato změna byla prvním výrazným krokem. Až čas ukáže, zda se zákonodárci vydali správným směrem pro pěstouny a jejich svěřené děti. Od začátku roku naše služba Doprovázení pěstounských rodin Most pomáhá všem pěstounům se na tyto nové změny adaptovat. Zejména pěstounům staršího věku se snažíme novou situaci vysvětlit, nastínit jim jejich možnosti a v případech, kdy je to potřeba, přímo pomáháme s dalšími jednotlivými kroky.“ Shrnula situaci Jana Baborová.

Autor: Petr Hofman | PR pracovník

V případě dalších dotazů se obraťte na vedoucí Doprovázení pěstounských rodin Most, Bc. Janu Baborovou, baborova@most.diakonie.cz, tel. 603 577 559.

V Mostě, 21. 4. 2022