Veřejný závazek

Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov

Poslání

Pomáháme rodinám řešit nelehké situace týkající se péče o děti i domácnost a vytvářet bezpečný a stabilní domov. Usilujeme o to, aby se rodiny naučily využívat vlastní síly, možnosti a zdroje tak, aby byly schopny své problémy řešit samostatně, staly se nezávislými na sociální pomoci a začlenily se do běžného života společnosti.

Cíle služby

  • Rodiče zvyšují své kompetence v oblasti rozvoje svých dětí a v jejich výchově.
  • Rodiče dbají na zajištění zdravotní péče pro své děti.
  • Rodiče jednají tak, aby dosáhli stability finanční situace rodiny.

Cílová skupina

Služba je určena pro rodiny a osoby starší 16 let s dítětem nebo dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace nebo žijí v prostředí nevyhovujícím nebo ohrožujícím jejich život a zdraví. Za nepříznivou pokládáme takovou sociální situaci, kterou rodina nedokáže účinně řešit vlastními silami (např. péče o děti, zdravotní stav, finanční nouze, pracovní návyky a ztráta bydlení).

Zásady práce

Všichni pracovníci se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, jsou vázáni mlčenlivostí, pracují v souladu s přijatými principy práce v Diakonii ČCE a v těsné týmové spolupráci.

Milosrdenství, naděje, fortelnost a společenství jsou čtyři základní hodnoty, o které v diakonické práci zvláště usilujeme, které chceme rozvíjet, chránit a předávat.

Z těchto hodnot vychází také hlavní zásady naší práce:

  • Respektujeme jedinečnost - každého klienta bez ohledu na jeho původ, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a vyznání.
  • Respektujeme volbu klientů - vycházíme z předpokladu, že klient je schopen rozhodovat o svém životě, účastnit se všech rozhodnutí a možných řešení.
  • Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně - s ohledem na jeho konkrétní potřeby se zaměřením na řešení jeho celkové situace.
  • Pracujeme se zásadou otevřenosti – Diakonie ČCE je křesťanskou organizací, která je otevřena křesťanům i nekřesťanům. Služby poskytujeme všem potřebným.
  • Chráníme důstojnost i soukromí klientů, zachováváme důvěrnost a profesionalitu.