Sociální práce

v ohrožených rodinách Most a Litvínov

Sociální práce

v ohrožených rodinách Most a Litvínov

Pomáháme rodinám řešit nelehké situace týkající se péče o děti
i domácnost a vytvářet bezpečný a stabilní domov.


Upozorňujeme, že od 01. 06. 2022 již nerealizujeme asistované kontakty a předávání.
Děkujeme za pochopení. Tým SP

žárovka

Poslání

Pomáháme rodinám řešit nelehké situace týkající se péče o děti i domácnost a vytvářet bezpečný a stabilní domov. Usilujeme o to, aby se rodiny naučily využívat vlastní síly, možnosti a zdroje tak, aby byly schopny své problémy řešit samostatně, staly se nezávislými na sociální pomoci a začlenily se do běžného života společnosti.

Cíle služby

 • Rodiče zvyšují své kompetence v oblasti rozvoje svých dětí a v jejich výchově.
 • Rodiče dbají na zajištění zdravotní péče pro své děti.
 • Rodiče jednají tak, aby dosáhli stability finanční situace rodiny.

Cílová skupina

Služba je určena pro rodiny a osoby starší 18 let s dítětem nebo dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace nebo žijí v prostředí nevyhovujícím nebo ohrožujícím jejich život a zdraví. Za nepříznivou pokládáme takovou sociální situaci, kterou rodina nedokáže účinně řešit vlastními silami (např. péče o děti, zdravotní stav, finanční nouze, pracovní návyky a ztráta bydlení).

Zásady práce

Všichni pracovníci se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, jsou vázáni mlčenlivostí, pracují v souladu s přijatými principy práce v Diakonii ČCE a v těsné týmové spolupráci.

Milosrdenství, naděje, fortelnost a společenství jsou čtyři základní hodnoty, o které v diakonické práci zvláště usilujeme, které chceme rozvíjet, chránit a předávat.

Z těchto hodnot vychází také hlavní zásady naší práce:

 • Respektujeme jedinečnost - každého klienta bez ohledu na jeho původ, sexuální orientaci, ekonomickou situaci a vyznání.
 • Respektujeme volbu klientů - vycházíme z předpokladu, že klient je schopen rozhodovat o svém životě, účastnit se všech rozhodnutí a možných řešení.
 • Ke klientovi přistupujeme vždy individuálně - s ohledem na jeho konkrétní potřeby se zaměřením na řešení jeho celkové situace.
 • Pracujeme se zásadou otevřenosti – Diakonie ČCE je křesťanskou organizací, která je otevřena křesťanům i nekřesťanům. Služby poskytujeme všem potřebným.
 • Chráníme důstojnost i soukromí klientů, zachováváme důvěrnost a profesionalitu.

point

Jak nás můžete kontaktovat?

Pracoviště Most
Lomená 47, 434 01 Most

Mapa ZDE

Pracoviště Litvínov
Žižkova 151, 436 01 Litvínov

Krušnohorská poliklinika, s. r. o.
1. patro, výtah C

Mapa ZDE

call2

Telefon: 417 638 956
E-mail: spr@most.diakonie.cz

Kontaktní osoba

JA

Jana Amlerová, DiS. | Vedoucí služby

Telefon: 417 638 957 | Mobil: 602 403 331
E-mail: amlerova@most.diakonie.cz

hours

Provozní doba

 

Pracoviště Most - Ambulance
Lomená 47

Pondělí 12:00 - 17:00
Čtvrtek 07:30 - 12:00

Pracoviště Most - Terén

Pondělí 07:00 - 17:00
Úterý 07:00 - 15:00
Středa 07:00 - 17:00
Čtvrtek 07:00 - 15:00
Pátek 07:00 - 13:30

Pracoviště Litvínov - Ambulance
Žižkova 151

Úterý 15:00 - 17:00
Středa 07:30 - 12:00

Pracoviště Litvínov - Terén

Pondělí 07:00 - 15:00
Úterý 07:00 - 15:00
Středa 12:00 - 17:00
Čtvrtek 07:00 - 15:00
Pátek 07:00 - 13:30

žárovka

Právní postavení

 • Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov je službou sociální prevence podle § 53 a sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zřizovatelem je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
 • Všichni pracovníci služby se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, jsou vázáni mlčenlivostí a pracují dle organizací přijatých zásad práce.
 • Službu ze zákona o sociálních službách poskytujeme bezplatně.

3N5B1943

žárovka

Způsob poskytování služby

 • Poskytujeme sociálně právní pomoc, zejména pomoc při vyřizování dávek, sepisování různých návrhů k soudu, poskytujeme asistenci při jednání na úřadech či soudech.
 • Pomáháme při výchově a péči o dítě. Učíme rodiče, jak stanovit pravidla a být důslední ve výchově dětí, pomáháme při řešení složitějších výchovných problémů jako např. záškoláctví, a také při nastavení pravidelného kontaktu rodičů se školou, lékaři a dalšími odborníky.
 • Pomáháme s organizací života rodiny a jejich členů, jako je kvalitní využití volného času rodiny (kroužky, letní tábory), orientace v novém prostředí (při přestěhování rodiny do nového bydliště), vyhledávání lékařů, výběr škol či příprava na příchod nového člena rodiny.  
 • Učíme rodiny hospodařit a správně zacházet s financemi, zprostředkujeme pomoc při řešení zadluženosti, stanovování rozpočtu domácnosti apod.
 • Jsme k dispozici při nácviku správného chodu domácnosti např. nakupování, vaření, sestavování levnějšího jídelníčku rodiny, rozdělení domácích prací mezi členy rodiny apod.
 • Řešíme otázky spojené s bydlením rodiny, zejména hledání vhodných nabídek bydlení prostřednictvím internetu, aktivně pomáháme při kontaktování realitních kanceláří, poskytujeme informace týkajících se nájemních smluv apod.
 • Pomáháme při vyhledávání vzdělávání a zaměstnání členů rodiny, zejména hledání pracovních nabídek prostřednictvím internetu, asistence na úřadu práce, nácvik pracovních pohovorů, komunikace s organizacemi nabízející další vzdělávání, výběr vhodných školských zařízení pro děti apod.
 • Podporujeme rozvoj rodičovských a sociálních kompetencí a dovedností, posilujeme rodičovskou zodpovědnost, učíme klienty telefonovat, vyplňovat formuláře, jednat na úřadech, nacvičujeme jednání rodiče s problémovým dítětem, podporujeme rodičovské autority.
 • Pomáháme při obnově a upevnění vztahů v rodině, při kontaktování a přípravě na schůzky s dalšími členy rodiny a širším příbuzenstvem, obnovování vazeb v rámci rodiny, řešení sporů mezi rodiči dětí týkající se výchovy a péče o děti. V případě rozchodu pomáháme rodičům domluvit se, jak bude probíhat jejich kontakt s dětmi a následně i výchova.

Nabízíme péči evangelického faráře, který poskytuje pastorační rozhovory pro načerpání duchovní podpory.

Průběh poskytování služby

 • Jednání se zájemci o službu probíhají osobně anebo telefonicky. Pracovník projedná zakázku, vyplní kontaktní kartu a domluví se zájemcem další postup.
 • Služby jsou poskytovány na základě smlouvy v terénu (v přirozeném prostředí klientů), případně v kanceláři na několika úrovních (poradenství, aktivní pomoc, asistence, nácvik, sociálně terapeutické činnosti) a v několika formách (individuální, rodinná, skupinová).
 • Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu:
  • zájemce nespadá do výše uvedené cílové skupiny
  • je naplněna kapacita služby
  • zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu než sociální práce nabízí
  • zájemce - bývalý klient, který v uplynulých šesti měsících porušil smlouvu - žádá o opakovanou službu 

Kapacita služby

 • Sociální práce v ohrožených rodinách Most:
  3 sociální pracovníci (20 uzavřených smluv), v jeden moment lze pracovat se 3 klienty
 • Sociální práce v ohrožených rodinách Litvínov:
  1 sociální pracovník (8 uzavřených smluv), v jeden moment lze pracovat s 1 klientem

ke stažení

Informace ke stažení

Informační
leták
Způsob poskytování služby Informace
o službě

heart

Sociální práce v ohrožených rodinách děkuje za podporu

MPSV Podporil UK getpic.php Litvínov město png