Sociální práce

v ohrožených rodinách Most a Litvínov

Sociální práce

v ohrožených rodinách Most a Litvínov

Sociální práce
v ohrožených
rodinách
Most a Litvínov

peopleKontakt

shieldPoslání, cíle, zásady

ke staženíStáhněte si

Podpořil

Podporil UK


 

Právní postavení

 • Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov je službou sociální prevence podle § 53 a sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zřizovatelem je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
 • Všichni pracovníci služby se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, jsou vázáni mlčenlivostí a pracují dle organizací přijatých zásad práce.
 • Službu ze zákona o sociálních službách poskytujeme bezplatně.

Způsob poskytování služby

 • Poskytujeme sociálně právní pomoc, zejména pomoc při vyřizování dávek, sepisování různých návrhů k soudu, poskytujeme asistenci při jednání na úřadech či soudech.
 • Pomáháme při výchově a péči o dítě. Učíme rodiče, jak stanovit pravidla a být důslední ve výchově dětí, pomáháme při řešení složitějších výchovných problémů jako např. záškoláctví, a také při nastavení pravidelného kontaktu rodičů se školou, lékaři a dalšími odborníky.
 • Pomáháme s organizací života rodiny a jejich členů, jako je kvalitní využití volného času rodiny (kroužky, letní tábory), orientace v novém prostředí (při přestěhování rodiny do nového bydliště), vyhledávání lékařů, výběr škol či příprava na příchod nového člena rodiny.  
 • Učíme rodiny hospodařit a správně zacházet s financemi, zprostředkujeme pomoc při řešení zadluženosti, stanovování rozpočtu domácnosti apod.
 • Jsme k dispozici při nácviku správného chodu domácnosti např. nakupování, vaření, sestavování levnějšího jídelníčku rodiny, rozdělení domácích prací mezi členy rodiny apod.
 • Řešíme otázky spojené s bydlením rodiny, zejména hledání vhodných nabídek bydlení prostřednictvím internetu, aktivně pomáháme při kontaktování realitních kanceláří, poskytujeme informace týkajících se nájemních smluv apod.
 • Pomáháme při vyhledávání vzdělávání a zaměstnání členů rodiny, zejména hledání pracovních nabídek prostřednictvím internetu, asistence na úřadu práce, nácvik pracovních pohovorů, komunikace s organizacemi nabízející další vzdělávání, výběr vhodných školských zařízení pro děti apod.
 • Podporujeme rozvoj rodičovských a sociálních kompetencí a dovedností, posilujeme rodičovskou zodpovědnost, učíme klienty telefonovat, vyplňovat formuláře, jednat na úřadech, nacvičujeme jednání rodiče s problémovým dítětem, podporujeme rodičovské autority.
 • Pomáháme při obnově a upevnění vztahů v rodině, při kontaktování a přípravě na schůzky s dalšími členy rodiny a širším příbuzenstvem, obnovování vazeb v rámci rodiny, řešení sporů mezi rodiči dětí týkající se výchovy a péče o děti. V případě rozchodu pomáháme rodičům domluvit se, jak bude probíhat jejich kontakt s dětmi a následně i výchova.

Nabízíme péči evangelického faráře, který poskytuje pastorační rozhovory pro načerpání duchovní podpory.

Průběh poskytování služby

 • Jednání se zájemci o službu probíhají osobně anebo telefonicky. Pracovník projedná zakázku, vyplní kontaktní kartu a domluví se zájemcem další postup.
 • Služby jsou poskytovány na základě smlouvy v terénu (v přirozeném prostředí klientů), případně v kanceláři na několika úrovních (poradenství, aktivní pomoc, asistence, nácvik, sociálně terapeutické činnosti) a v několika formách (individuální, rodinná, skupinová).
 • Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu:
  • zájemce nespadá do výše uvedené cílové skupiny
  • je naplněna kapacita služby
  • zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu než sociální práce nabízí
  • zájemce - bývalý klient, který v uplynulých šesti měsících porušil smlouvu - žádá o opakovanou službu 

Kapacita služby                                                                        

 • Sociální práce v ohrožených rodinách Most:
  3 sociální pracovníci (20 uzavřených smluv), v jeden moment lze pracovat se 3 klienty
 • Sociální práce v ohrožených rodinách Litvínov:
  1 sociální pracovník (8 uzavřených smluv), v jeden moment lze pracovat s 1 klientem