Sociální práce

v ohrožených rodinách

Sociální práce
v ohroženýcH
rodinách
Most a litvínov

Kontakt

Poslání, cíle, zásady

Stáhněte si

Právní postavení

 • Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov je službou sociální prevence podle § 53 a sociálně aktivizační službou pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zřizovatelem je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
 • Všichni pracovníci služby se ve své práci řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, jsou vázáni mlčenlivostí a pracují dle organizací přijatých zásad práce.
 • Službu ze zákona o sociálních službách poskytujeme bezplatně.

Co služba nabízí?

 • sociálně právní pomoc: pomoc při vyřizování dávek Státní sociální podpory a Hmotné nouze, podpora při sepisování různých návrhů k soudu jako je stanovení výživného na děti, asistence při jednání na úřadech, soudech
 • pomoc při výchově a péči o dítě: stanovení pravidel v rodině, které podpoří důslednost ve výchově dítěte, pomoc při řešení složitějších výchovných problémů s podporou psychologa či psychiatra, záškoláctví, nastavení pravidelného kontaktu rodičů se školou, lékaři a dalšími odborníky
 • pomoc při organizaci života rodiny a jejich členů: hledání možností využití volného času rodiny (kroužky, letní tábory), orientace v novém prostředí (při přestěhování rodiny do nového bydliště), vyhledávání lékařů, výběr škol, pomoc s přípravou na příchod nového člena rodiny
 • pomoc při hospodaření s financemi rodiny: zprostředkování pomoci při řešení zadluženosti, orientace rodiny v dluzích, podpora při jednání s exekutory, sestavování splátkových kalendářů s ohledem na možnosti rodiny, stanovování rozpočtu domácnosti
 • pomoc při zajišťování chodu domácnosti: nácvik nakupování, vaření, pomoc se sestavováním levnějšího jídelníčku rodiny, rozdělení domácích prací mezi členy rodiny
 • pomoc při řešení otázek spojených s bydlením: hledání vhodných nabídek bydlení prostřednictvím internetu, aktivní pomoc při kontaktování realitních kanceláří, poskytování informací týkajících se nájemních smluv
 • pomoc při vyhledávání vzdělávání a zaměstnání členů rodiny: aktivní vyhledávání zaměstnání prostřednictvím internetu nebo asistence na úřadu práce, nácvik pracovních pohovorů, komunikace s organizacemi nabízející další vzdělávání pro klienty, vyhledávání vhodných školských zařízení pro děti
 • pomoc při rozvoji rodičovských a sociálních kompetencí a dovedností: posilování rodičovské zodpovědnosti, nácviky telefonování, vyplňování formulářů, nácviky jednání na úřadech, nácviky jednání rodiče s problémovým dítětem, podporování rodičovské autority
 • pomoc při obnově a upevnění vztahů v rodině: podpora při kontaktování dalších členů rodiny a širšího příbuzenstva, nácvik psaní dopisů, telefonátů, případně příprava na schůzky s dalšími členy rodiny, obnovování vazeb v rámci rodiny, řešení sporů mezi rodiči dětí týkající se výchovy a péče o děti, pomáháme rodičům domluvit se, jak bude probíhat jejich kontakt s dětmi a následně i výchova
 • materiální pomoc (ošacení, domácí potřeby, potraviny): pomoc poskytovaná klientům jen za určitých podmínek a kterou nelze nárokovat, konkrétně např. před vyřízením dávek nebo v situaci, kdy by bylo ohroženo uspokojení základních biologických potřeb dětí v rodině např. náhlé výdaje v rodině a rodina by neměla co jíst a rodina nemá jinou možnost získání finančních prostředků nebo potravin

Průběh poskytování služby

 • Jednání se zájemci o službu probíhají osobně anebo telefonicky. Pracovník projedná zakázku, vyplní kontaktní kartu a domluví se zájemcem další postup.
 • Služby jsou poskytovány na základě smlouvy v terénu (v přirozeném prostředí klientů), případně v kanceláři na několika úrovních (poradenství, aktivní pomoc, asistence, nácvik, sociálně terapeutické činnosti) a v několika formách (individuální, rodinná, skupinová).
 • Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu:
  • zájemce nespadá do výše uvedené cílové skupiny
  • je naplněna kapacita služby
  • zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu než sociální práce nabízí
  • zájemce - bývalý klient, který v uplynulých šesti měsících porušil smlouvu - žádá o opakovanou službu 

Kapacita služby                                                                        

 • Sociální práce v ohrožených rodinách Most:
  3 sociální pracovníci (20 uzavřených smluv), v jeden moment lze pracovat se 3 klienty
 • Sociální práce v ohrožených rodinách Litvínov:
  1 sociální pracovník (8 uzavřených smluv), v jeden moment lze pracovat s 1 klientem