Veřejný závazek
Občanská poradna most a litvínov

Poslání

Jsme tu pro všechny, kterým můžeme prostřednictvím poradenství pomoc s řešením nepříznivé sociální situace. Naším přístupem se snažíme zmírnit dopad negativních důsledků, které nepříznivá sociální situace do životů lidí přináší. Poskytujeme své služby tak, aby lidé nebyli znevýhodňováni z důvodu neznalosti svých práv a povinností.

Cíle služby

Naše sociální služba pomáhá v tom, aby lidé

  • se mohli zorientovat v nepříznivé sociální situaci a tím předejít sociálnímu vyloučení
  • mohli dořešit nepříznivou sociální situaci vlastními silami
  • vyřešili problém s dluhy a stabilizovali svoji nepříznivou finanční situaci

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou lidé, kteří potřebují pomoc s řešením své nepříznivé sociální situace. Jedná se o dospělé, případně mladistvé v doprovodu dospělého. Poradna neomezuje svoji činnost na žádnou konkrétní skupinu.

Cílovou skupinou nejsou lidé, kteří hledají právní zastoupení, řeší problém trestně-právního nebo obchodně-právního charakteru.

Zásady práce

  • Občanská poradna poskytuje prostřednictvím poradenství informace, rady a pomoc všem v nepříznivé sociální situaci.
  • Občanská poradna je místem bezplatné, důvěrné, nestranné a odborné pomoci.
  • Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Nic, co se
    v poradně sdělí, nebude bez výslovného souhlasu klienta předáno nikomu mimo občanskou poradnu.
  • Služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod.