Doprovázení

pěstounských rodin

Doprovázení

pěstounských rodin

Doprovázení

pěstounských rodin

Doprovázení pěstounských rodin Most

peopleKontakt

shieldPoslání, cíle, zásady

ke staženíStáhněte si

Právní postavení

 • Doprovázení pěstounských rodin (DP) je služba, která se řídí zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 • Služby jsou poskytovány bezplatně.

Co služba nabízí?

V rámci programu DP poskytujeme a realizujeme sociálně právní ochranu dětí v následujícím rozsahu.

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
  Všechny služby, které nabízíme, jsou poskytovány osobám pečujícím, které se službou uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče.
 • Poskytování výchovné a poradenské služby osobám pečujícím
  Pěstouni jsou vedeni k zjišťování potřeb dětí v návaznosti na zvyšování svých rodičovských a sociálních kompetencí, jsou vedeni k řádné výchově a péči o svěřené děti. Služba spolupracuje při řešení těchto problémů dle potřeby se školou, kterou dítě (děti) navštěvují, pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, psychology, dětskými lékaři a dalšími odborníky.
 • Vzdělávání pěstounů
  Vzdělávání pěstounů je realizováno v rozsahu 24 hodin za každých 12 měsíců pro každého z pěstounů. Služba organizuje vzdělávací semináře dle aktuálních potřeb jednotlivých pěstounů. Vzdělávací semináře jsou organizovány svépomocí nebo je zajiště odborník na dané téma.
 • Kontakt dítěte s biologickou rodinou
  Jedná se o kontakt svěřeného dítěte s biologickým rodičem/rodiči, pokud tito mají zájem.
 • Respitní péče
  Jedná se o „odlehčovací“ služby pro pěstouny, které slouží k odpočinku pěstounů. Pěstoun má právo na poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě, jestliže svěřené dítě dosáhlo alespoň věku 2 let. Akce reaguje na specifické potřeby dítěte v pěstounské péči. Cena akce je odpovídající v místě a čase obvyklém. Jedná se například o ozdravné pobyty, tábory, výlety.
 • Setkávání pěstounů
  Zpravidla je organizováno dvakrát do roka, není pro pěstouny povinné.
 • Zprostředkování odborného poradenství (psychologické, terapeutické)
  Odborné psychologické poradenství je poskytováno zpravidla dvakrát do roka dle potřeb rodiny. Pěstoun i dítě mohou poradenství využít v případě: nastávající změny v rodině, která zásadním způsobem ovlivní život rodiny, aktuálního psychického stavu dítěte, výchovných problémů u svěřeného dítěte, které se pěstounům nedaří zvládat běžnými prostředky, nebo vyžaduje-li to individualita dítěte.

Nabízíme péči evangelického faráře, který poskytuje pastorační rozhovory pro načerpání duchovní podpory.

Průběh poskytování služby

 • Jednání se zájemci o službu probíhá osobně anebo telefonicky. Pracovník služby projedná zakázku a vyplní Kontaktní kartu. Ihned zájemce vyrozumí o výsledku žádosti a domluví další postup.
 • Pro přijetí do naší služby je potřeba mít pravomocný rozsudek, který již nabyl právní moci a týká se pěstounské péče nebo poručnictví.

Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu

 • Je naplněná kapacita DP.
 • Nejedná se o klienta, kterému bylo dítě svěřeno do pěstounské péče.
 • Nejedná se o klienta, který se službou DP uzavřel dohodu
  o výkonu pěstounské péče.
 • Zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu, než DP nabízí.

Zájemce je z jiné než spádové oblasti.

Kapacita služby

 • 45 uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče