Dobrovolnické projekty

Dobrovolnické centrum realizuje dva dobrovolnické projekty:

 • Dobrovolnictví v rámci manažerské akreditace
 • Šance pro tebe

Hledáme dobrovolníky pro podporu klientů těchto zařízení:

 • Aaja, z. s. – animoterapie (terapie zvířaty)
 • Dětský domov Most, p. o.
 • Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.
 • Domov sociálních služeb Meziboří, p. o.
 • Energie, o.p.s., Meziboří
 • Hospic v Mostě, o. p. s.
 • K srdci klíč, o. p. s. - azylový dům pro muže
 • Kojenecký ústav Ústeckého kraje, p. o.
 • Městská správa sociálních služeb v Mostě, p. o. – domovy a penziony pro seniory
 • Most k naději, z. s. - K-Centrum
 • Obrnické centrum sociálních služeb, p. o.
 • Pobočka Diakonie Církve bratrské – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Záplata
 • Statutární město Most – Nízkoprahové zařízení pro děti Svět, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zimák, Klub seniorů

Šance pro tebe

Program je zaměřen na pomoc dětem prostřednictvím dobrovolnického mentoringu

 • prevencí rizikového chování dětí
 • obohacením sociálního zázemí dětí
 • zvýšením kvality života dětí

Co je to dobrovolnický mentoring?

 • kamarádský vztah staršího a zkušenějšího mentora (dobrovolníka) a mladšího svěřence (dítěte)
 • vztah na principu "one to one" - jeden dospělý se pravidelně jednou týdně věnuje jednomu dítěti

Přehled činností v rámci dobrovolnického mentoringu

 • hraní her rozvíjející psychomotorické schopnosti dítěte
 • hraní sportovních, vzdělávacích a odpočinkových her
 • nácvik a upevnění základních sociálních návyků
 • doučování a příprava na vyučování
 • výlety
 • prevence rizikového chování formou her

Chci se stát dobrovolníkem - mentorem. Co je potřebné?

 • splnit podmínku věku - minimální věk 18 let
 • měl bych se ujistit, že jsem ochoten věnovat 2 hodiny týdně dobrovolnické činnosti
 • kontaktovat dobrovolnické centrum
 • absolvovat motivační pohovor s koordinátorem centra a doložit výpis z rejstříku trestů
 • zúčastnit se odborného výcviku