Dobrovolnické centrum

Dobrovolnické centrum

Kontaktní formulář - Chceš se stát dobrovolníkem?

Dobrovolnické

centrum Most

Kontakt

Dobrovolnické projekty

Chci být dobrovolníkem

Stáhněte si

Aktuálně sháníme dobrovolníky na doučování dětí


"Dobrovolníci mění svět."


Co je cílem dobrovolnického centra?

  • Vyhledáváme, proškolujeme a doprovázíme dobrovolníky, kteří pomáhají v přijímajících organizacích.
  • Podporujeme neziskové organizace při realizaci dobrovolnických programů.
  • Snažíme se o propagaci a rozvoj dobrovolnictví na Mostecku.

Pro koho je dobrovolnické centrum určeno?

Dobrovolníci
Dobrovolníkem je člověk, který bez nároku na finanční odměnu poskytuje svůj čas, svoji energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí či společnosti. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15ti let.

Přijímající organizace
Přijímající organizací je osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána, způsobilá uzavřít smlouvu s naším dobrovolnickým centrem a schopná dostát závazků z této smlouvy. Přijímající organizace jsou zpravidla neziskové organizace, které poskytují sociální služby a volnočasové aktivity, dále zdravotnická zařízení a další organizace, které mohou přijímat dobrovolníky. Příjemcem pomoci dobrovolníků mohou být i rodiny.

Co dobrovolníci konkrétně dělají?

Dobrovolníci docházejí za klienty do přijímajících organizací, kde asistují personálu, klientům se věnují jako společníci, chodí s nimi na procházky, pomáhají při volnočasových aktivitách, účastní se terapie a dětem pomáhají s přípravou na vyučování.

Co nabízíme?

Dobrovolníkům

  • zprostředkování a výběr vhodné činnosti
  • podporu při dobrovolnické činnosti
  • zaškolení, pojištění, supervizi, evaluaci

Přijímající organizacím

  • získávání, výběr, evidenci dobrovolníků pro konkrétní dobrovolnické programy
  • zajištění komplexní přípravy dobrovolníků (zaškolení, pojištění, supervize, evaluace)
  • podporu koordinátorů dobrovolníků v organizacích

Pro hoho hledáme dobrovolníky?

Dobrovolníci podporují děti, znevýhodněné dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících organizacích - jsou to neziskové organizace, které poskytují sociální, zdravotně-sociální, volnočasové a vzdělávací služby.

Dobrovolníci doprovázejí děti a mladistvé v rámci projektu Šance pro tebe.

Pro osobní návštěvu Dobrovolnického centra si předem dohodněte schůzku s vedoucí služby.

Logo Dobrokavárna neprůhlednéDobrokavárna

Dobrovolnického centra Most je otevřena každý první čtvrtek v měsíci.