Další služby

Praxe

Naše pracoviště vytvářejí podmínky pro praxi studentů a studentek ze středních, vyšších odborných a vysokých škol. V případě zájmu o praxi v naší organizaci kontaktujte odpovědnou osobu:

JBBc. Jana Baborová, DiS.

Telefon: 417 638 928 | Mobil: 603 577 559
E-mail: baborova@most.diakonie.cz

Stáže

Na našich pracovištích rádi přivítáme zájemce o stáže. Sdílení zkušeností je pro nás neocenitelné.

Podpora při zpracování kvalifikačních prací

Naši odborníci na sociální služby, sociální vyloučení, odborné poradenství, sociální práci, dobrovolnictví a další témata vás mohou provézt tvorbou vaší kvalifikační práce na vyšší odborné či vysoké škole.

Kontaktuje vedoucí našich sociálních služeb.