Ke stažení

Informativní leták AD.pdf

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemců o službu
Vyjádření lékaře je potřebné doložit před nástupem do azylového domu za zájemkyni - dospělou osobu i za každé dítě, které bude v azylovém domě ubytované. Vytiskněte si potřebný počet formulářů.
Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže
a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Ceník
Ceník poplatků za služby v azylovém domě je platný od 1. 1. 2021 a je vydaný v souladu s vyhláškou
č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Domovní řád
Domovní řád upravuje základní pravidla života v našem azylovém domě.

Podávání a vyřizování stížností
Naše služby chceme poskytovat kvalitně, jsme tedy rádi za vaše podněty.