Azylový dům

pro ženy a matky s dětmi v tísni

Azylový dům
pro ženy a matky
s dětmi v tísni Most

 

 

peopleKontakt

shieldPoslání, cíle, zásady

dokumentCeník

dokumentPotvrzení lékaře

Podpořil

Podporil UK

vykřičníkUpozornění pro zájemce o ubytování:

Vzhledem k současné situaci přijímáme do azylového domu pouze klientky s negativním výsledkem testu na COVID-19, který nesmí být starší než 48 hodin. Přehled odběrových míst provádějících antigenní testy naleznete zde.

 

Dále upozorňujeme, že dle platných nařízení probíhají všechny osobní konzultace za použití respirátoru FFP2 nebo KN95 a dezinfekce. Děkujeme za pochopení.

 

Projekt

PODPORA SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V ÚSTECKÉM
KRAJI 3

je spolufinancován Evropskou unií.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014509
Cílem projektu je zajištění podpory vybraných druhů sociálních
služeb na území Ústeckého kraje, termín finanční podpory 1.1.2020 - 31.12.2021.

Pososuk             logo_mpsv

 
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most získal podporu od 1.1.2020.

Právní postavení

 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most je službou sociální prevence a poskytuje služby podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Zřizovatelem je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
 • Azylový dům se řídí zákonem o sociálních službách, Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.
 • Službu ze zákona o sociálních službách poskytujeme za úhradu podle ceníku.

Způsob poskytování služby

 • Ubytování
  Poskytujeme ubytování v 16 vybavených ubytovacích jednotkách. 14 ubytovacích jednotek je určeno pro matky s dětmi, 2 ubytovací jednotky jsou určeny pro ženy bez dětí. Ubytovací jednotky mají obytnou místnost, koupelnu a WC. Část jednotek má kuchyňský kout. K dispozici je také společná, vybavená kuchyň.
  Stravu si klientky připravují samy podle svých potřeb a zvyklostí.
  Klientky mohou využívat společné prostory - zahradu, prádelnu, hernu, pracovnu s počítači a kočárkárnu.
  Seznamte se s naším Domovním řádem.
 • Pomoc při řešení konkrétní problémové situace
  Klientky během pobytu spolupracují se sociálními pracovníky, kteří jim pomáhají při řešení jejich situace. Každá klientka si sestavuje svůj individuální plán a pracuje na svých cílech. Klientkám jsou dále poskytovány asistence a nácviky dovedností při řešení problémů v oblastech sociálně-právní, bydlení, práce, výchovy a péče o děti, hospodaření a vedení domácnosti.
 • Vzdělávací a aktivizační služby
  Klientky a jejich děti se mohou účastnit seminářů a besed na různá témata. Pořádáme i společná setkávání pro tvoření a trávení volného času.
 • Materiální pomoc
  Poskytujeme materiální pomoc dle zavedených pravidel. Jedná se zejména o ošacení, potraviny, domácí potřeby, hračky, případně další věci dle aktuálních možností AD.
 • Pastorační péče a duchovní podpora
  Do AD pravidelně dochází evangelický farář.
  Klientky se mohou účastnit pravidelných bohoslužeb nebo individuálních duchovních rozhovorů a tím mohou načerpat duchovní pomoc a podporu.
 • Přístup na počítače s Internetem
  AD je vybaven počítačovými jednotkami s připojením k Internetu, které mohou klientky a děti využívat v pracovně.
 • Volnočasové aktivity
  Pořádáme různé jednorázové akce a aktivity pro vyplnění volného času matek a dětí.
 • Půjčování potřebného vybavení
  Klientky si mohou vypůjčit vysavač, žehličku, knihy, časopisy, dětské hry a další věci dle potřeby.

 Průběh poskytování služby

 • Jednání se zájemkyněmi o službu probíhá osobně anebo telefonicky. Pracovník azylového domu
  s Vámi projedná zakázku a vyplní Kontaktní kartu. Ihned Vás vyrozumí o výsledku Vaší žádosti
  a domluví s Vámi další postup.
 • Pro přijetí do azylového domu je nutné vyjádření lékaře o zdravotním stavu. Potvrzení je potřebné doložit před nástupem do zařízení za zájemkyni a všechny děti, které budou v azylovém domě ubytované.
 • Upozorňujeme, že služba azylového domu je placená. Prosím, seznamte se s ceníkem služeb. Mějte v patrnosti, že při nástupu k ubytování anebo nejpozději při první výplatě vašeho příjmu je potřebné složit zálohu na ubytování ve výši 500,- Kč a zálohu na čip pro otevírání dveří ve výši 100,- Kč.
 • Připravili jsme pro Vás i další informace - veřejný závazek je souhrn informací o našem poslání, cílech a principech práce.
 • Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu
  • zájemce nespadá do výše uvedené cílové skupiny
  • je naplněna kapacita azylového domu
  • zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu než azylový dům nabízí
  • zdravotní stav zájemce se neslučuje s poskytováním služby
  • zájemce - bývalý klient, který v uplynulých šesti měsících porušil smlouvu - žádá o opakovanou službu

Kapacita služby

Azylový dům nabízí 14 lůžek pro matky, 36 lůžek pro jejich děti a 4 lůžka pro ženy bez dětí, z toho jsou 2 lůžka určena těhotným ženám od 17 let věku, které jsou umístěny na základě doporučení oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Celkem je ve službě 54 lůžek.