Azylový dům

pro ženy a matky s dětmi v tísni

Azylový dům
pro ženy a matky
s dětmi v tísni Most

 

Kontakt

Poslání, cíle, zásady

Ceník

Potvrzení lékaře

Právní postavení

 • Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most je službou sociální prevence a podle § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytuje službu azylové domy.
 • Zřizovatelem je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
 • Azylový dům se řídí zákonem o sociálních službách, Etickým kodexem sociálních pracovníků ČR.
 • Službu ze zákona o sociálních službách poskytujeme za úhradu podle ceníku.

Pro koho je služba určena?

Naše služba je určena dospělým ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi, které chtějí řešit svou nepříznivou situaci - ocitly se na ulici v důsledku ztráty bydlení, jsou ohroženy nějakou formou násilí, žijí v nevyhovujícím rodinném prostředí nebo v obydlí ohrožujícím jejich život a zdraví.

Způsob poskytování služby

 • Ubytování
  Poskytujeme ubytování v 16 vybavených ubytovacích jednotkách. 14 ubytovacích jednotek je určeno pro matky s dětmi, 2 ubytovací jednotky jsou určeny pro ženy bez dětí. Ubytovací jednotky mají obytnou místnost, koupelnu a WC. Část jednotek má kuchyňský kout. K dispozici je také společná, vybavená kuchyň.
  Stravu si klientky připravují samy.
  Klientky mohou využívat společné prostory - zahradu, prádelnu, hernu, pracovnu s počítači a kočárkárnu.
  Seznamte se s naším Domovním řádem.
 • Pomoc při řešení konkrétní problémové situace
  Klientky během pobytu spolupracují se sociálními pracovníky, kteří jim pomáhají při řešení jejich situace. Každá klientka si sestavuje svůj individuální plán a pracuje na svých cílech. Klientkám jsou dále poskytovány asistence a nácviky dovedností při řešení problémů v oblastech sociálně-právní, bydlení, práce, výchovy a péče o děti, hospodaření a vedení domácnosti.
 • Vzdělávací a aktivizační služby
  Klientky a jejich děti se mohou účastnit seminářů a besed na různá témata. Pořádáme i společná setkávání pro tvoření a trávení volného času.
 • Materiální pomoc
  Poskytujeme materiální pomoc dle zavedených pravidel. Jedná se zejména o ošacení, potraviny, domácí potřeby, hračky, případně další věci dle aktuálních možností AD.
 • Pastorační péče a duchovní podpora
  Do AD pravidelně dochází evangelický farář.
  Klientky se mohou účastnit pravidelných bohoslužeb nebo individuálních duchovních rozhovorů a tím mohou načerpat duchovní pomoc a podporu.
 • Přístup na počítače s Internetem
  AD je vybaven počítačovými jednotkami s připojením k Internetu, které mohou klientky a děti využívat v pracovně.
 • Volnočasové aktivity
  Pořádáme různé jednorázové akce a aktivity pro vyplnění volného času matek a dětí.
 • Půjčování potřebného vybavení
  Klientky si mohou vypůjčit vysavač, žehličku, knihy, časopisy, dětské hry a další věci dle potřeby.

 Průběh poskytování služby

 • Jednání se zájemkyněmi o službu probíhá osobně anebo telefonicky. Pracovník azylového domu
  s Vámi projedná zakázku a vyplní Kontaktní kartu. Ihned Vás vyrozumí o výsledku Vaší žádosti
  a domluví s Vámi další postup.
 • Pro přijetí do azylového domu je nutné vyjádření lékaře o zdravotním stavu. Potvrzení je potřebné doložit před nástupem do zařízení za zájemkyni a všechny děti, které budou v azylovém domě ubytované.
 • Upozorňujeme, že služba azylového domu je placená. Prosím, seznamte se s ceníkem služeb. Mějte v patrnosti, že při nástupu k ubytování anebo nejpozději při první výplatě vašeho příjmu je potřebné složit zálohu na ubytování ve výši 500,- Kč a zálohu na čip pro otevírání dveří ve výši 100,- Kč.
 • Připravili jsme pro Vás i další informace - veřejný závazek je souhrn informací o našem poslání, cílech a principech práce.
 • Důvody vedoucí k odmítnutí zájemce o službu
  • zájemce nespadá do výše uvedené cílové skupiny
  • je naplněna kapacita azylového domu
  • zájemce o službu požaduje nebo potřebuje jinou službu než azylový dům nabízí
  • zdravotní stav zájemce se neslučuje s poskytováním služby
  • zájemce - bývalý klient, který v uplynulých šesti měsících porušil smlouvu - žádá o opakovanou službu

Kapacita služby

Azylový dům nabízí 14 lůžek pro matky, 36 lůžek pro jejich děti a 4 lůžka pro ženy bez dětí. Celkem je ve službě 54 lůžek.