Vyřazené matrace z hotelu pomohou ohroženým rodinám s dětmi

2. července 2018

Dnes jsme převzali od hotelu Port u Máchova jezera čtrnáct vyřazených matrací, které budou nyní sloužit rodinám v tíživé sociální situaci. Konkrétně třináct matrací pomůže dětem v sociálně slabých rodinách z Mostu a jedné rodině z Litvínova.

Vyřazené matrace z hotelu pomohou ohroženým rodinám s dětmi
2. července 2018 - Vyřazené matrace z hotelu pomohou ohroženým rodinám s dětmi

Jedná se většinou o rodiny, jež tvoří matky samoživitelky, které se starají o více dětí. Často nemají prostředky ani na nákup základního vybavení, takže tyto matrace jim velice pomohou. Diakonie Most těmto rodinám pomáhá při řešení jejich tíživé situace, zejména při výchově a péči o dítě, poskytuje sociálně právní pomoc a řeší otázky spojené s bydlením rodiny.

Jménem rodin děkujeme hotelu Port za tuto materiální pomoc a za vstřícný přístup při jeho přebírání. Velký dík patří též panu Karlu Komárkovi a Tomáši Strížovi, díky kterým jsme mohli tyto matrace dopravit do Mostu.

Hotel Port