Výlet dětí z Azylového domu do Zooparku

24. srpna 2018

V pátek 17. 8. 2018 se uskutečnil výlet dětí z Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni Most. Děti měly možnost na jeden den změnit prostředí a v Podkrušnohorském zooparku Chomutov mohly vidět zvířata, se kterými by se jinak neměly možnost setkat. Mimo jiné se děti vyřádily i na místních prolézačkách.
Děkujeme tímto kolektivu AD za uspořádání výletu.

Výlet dětí z Azylového domu do Zooparku
24. srpna 2018 - Výlet dětí z Azylového domu do Zooparku