Diakonie Most po dvaceti letech získala vlastní domov

28. února 2020

Na poslední pracovní únorový den připadla pro Diakonii Most slavnostní akce v podobě otevření nového sídla organizace. Středisko mostecké Diakonie se fyzicky přestěhovalo již na konci listopadu loňského roku. Až nyní po zabydlení přišel čas oslavit a oficiálně otevřít nové prostory. Celým dopolednem provázela paní ředitelka Markéta Strížová, která stojí za tímto smělým záměrem. Nebyla však první, kdo s tímto nápadem přišel. Tendence přestěhování do nových prostor zde byla již několik let, jelikož prostory, ve kterých středisko sídlilo do loňského roku, byly již pro naše potřeby nevyhovující.

Diakonie Most po dvaceti letech získala vlastní domov
28. února 2020 - Diakonie Most po dvaceti letech získala vlastní domov

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnili zástupci Diakonie ČCE, realitní kanceláře RE/MAX, zástupci Statutárního města Most, vyslanci spřátelených farních sborů v Mostě a v Chomutově, kolegové z Diakonie Litoměřice, zaměstnanci, bývalí ředitelé střediska i další partneři z oboru. Program doprovodil hudebním kytarovým vystoupením pan David Šmejkal.

Hned v úvodu dostali slovo naši hlavní hosté. Jako první promluvila Ing. Hana Sklenářová, která jménem Diakonie ČCE vyjednávala prodej. A že téměř půlroční vyjednávání jednoduchá vůbec nebyla. Hned po ní promluvila náměstkyně primátora Statutárního města Mostu Ing. Markéta Stará. Jsme velice rádi, že zástupci z města, které podporuje naše služby, dorazili a mohli na vlastní oči vidět, v jakých prostorách nyní budeme poskytovat sociální služby pro občany města.

U pomyslného řečnického pultíku promluvil i farář Marian Šusták z našeho partnerského sboru ČCE v Mostě – Litvínově, který si jako obvykle připravil pár vět k zamyšlení a také publiku objasnil původ slova Diakonie. Dalším řečníkem byl Ing. Jan Vlasák, majitel mostecké pobočky realitní kanceláře RE/MAX, od kterého dostalo středisko k nové budově i dar ve výši 20 tis. Kč, za který velice děkujeme. Zároveň pevně věříme, že dobrá zkušenost s realitní kanceláří pana Jana Vlasáka vyústí v dlouhodobou spolupráci.

Jako poslední se ujal slova Petr Neumann z ústředí Diakonie ČCE, který s nadhledem sobě vlastním neopomenul pozdravit přítomná světová média a poukázal na chybějící páternoster. Jedním z posledních bodů programu byla prezentace, která se vztahovala nejen k nové budově, ale přiblížila publiku dvacetileté výročí mosteckého střediska. A to od prvních počátků Diakonie v podkroví fary, přes působiště v prostorách Knihovny Most, přes desetileté období působení v Business centru až do dneška.

Po úvodním programu následovala prohlídka prostor. Každý mohl nahlédnout do všech kanceláří a od jednotlivých pracovníků dostal informace o tom, kde která služba pracuje a dozvěděli se i zajímavé informace ze zákulisí. Velký zájem, který jsme neočekávali, vzbuzoval zájem o prohlídku sklepních prostor. Kromě skladů a archivu se zde nachází byt, který chceme do budoucna upravit tak, aby mohl sloužit pro potřeby Dobrokavárny, ale i dalším zájmovým skupinám.

Sladkou, ale i slanou tečku připravila Střední odborná škola gastronomie a služeb v podobě skvělého rautu a obsluhy zajišťované studentkami školy.

Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kdo využili této jedinečné možnosti a oslavili s námi to, o co v Diakonii Most usilujeme již dvacet let. Jsme konečně ve vlastních prostorách, které pomohou nejen zkvalitnit naše služby, ale mají potenciál pro jejich další rozšiřování a zároveň nabídnou našim zaměstnancům fortelné zázemí pro jejich nelehké poslání. Děkujeme též všem účinkujícím a všem, kdo pomáhali s přípravami celé akce.