Studenti darovali potraviny i sbírku emocí

8. února 2018

Studenti mosteckého Podkrušnohorského gymnázia už podruhé zpívali pro Diakonii ČCE v Mostě. K charitativní sbírce materiální pomoci se připojili i další středoškoláci, žáci a pedagogové z Mostecka jako např. VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, SŠ Interdact Most či ZŠ a SOŠ Hamr. Sbírka materiální pomoci tak v závěru loňského a na počátku letošního roku doplnila chybějící zásoby trvanlivých potravin a drogérie v hodnotě několika tisíc korun.

Zpívání pro Diakonii
8. února 2018 - Studenti darovali potraviny i sbírku emocí

Dary jako např. těstoviny, dětská výživa, rýže, mléko, sladkosti, konzervy apod. jsou určeny ženám a dětem z Azylového domu v Mostě a také klientům zapojeným do programu sociální práce v ohrožených rodinách.

Studenti Podkrušnohorského gymnázia svou účast hodnotí ústy Marka Fuxe:

„Dolní budova naší školy těsně sousedí s azylovým domem. V něm Diakonie ČCE poskytuje sociální pomoc ženám a matkám v tísni. A tak je to správně. Totiž pomáhat, na to nepotřebujeme jezdit prstem po globusu, stačí se umět porozhlédnout kolem sebe. Hodnota pomoci bližnímu přece neroste se vzdáleností místa pomoci od vlastního domova. Nás zavazuje především vědomí, že v blízkosti naší školy je místo, kde jsou ženy, matky, kterým je potřeba pomáhat. Ostatně sounáležitost, obětavost a pokora v nás jistojistě probouzejí to velké, co v každém uvnitř (snad) dřímá. Uspořádali jsme sbírku věcí a pokračovali sbírkou emocí - spolu s vedoucím azylu - Janem Panochou jsme společně povídali, hráli vánoční písně, zpívali. Nebylo to ve stereu a nebylo to v "empétři". Možná to však bylo o to upřímnější, opravdovější, lidštější.“

Všem, kteří se sbírky zúčastnili, patří za jejich opakovanou podporu a solidaritu upřímné poděkování.