Podpořte svým hlasem naši kolegyni Andreu Holubovou

1. listopadu 2020

Od 1. 11. do 10. 11. 2020 proběhne na webových stránkách Národní ceny - Pečovatelky roku 2020 internetové hlasování, ve kterém veřejnost bude moci udělit svůj hlas jednomu z 20 vybraných nominovaných pracovníků. Nominovaný pracovník s největším počtem hlasů obdrží Cenu veřejnosti.

Ocenění na prvních pěti místech v každé kategorii a formě služby získají diplom a věcné ceny, které jim budou předány na slavnostním vyhlášení výsledků na Novoměstské radnici v Praze dne 1. 12. 2020.

V letošním roce byla nominována do kategorie sociální pracovník naše kolegyně Andrea Holubová. Gratulujeme!

Andrea Holubová pracuje v Diakonii Most, konkrétně ve službě SAS pro rodiny s dětmi, již třetím rokem. Je vynikající sociální pracovnice a kolegyně. Paní Holubová je odborně zdatná a pečlivá. Je vždy perfektně připravena na každé jednání s rodinou klienta a na všechny týmové i metodické porady. Andrea umí naslouchat klientům a používat v odborné práci pro ně srozumitelný jazyk. Vždy si dokáže poradit, povzbudit klienty, nabídnout návazné služby i od jiných poskytovatelů. Klient či žadatel o službu vždy odchází z jednání s paní Holubovou s dobrým pocitem. V době COVIDu paní Holubová šila roušky pro klienty. Sama je pak rozvážela společně s potravinami či úkoly do školy. Protože rodiny nevlastní PC, byla prostředníkem mezi školou a rodinou. Zajišťovala úkoly pro děti a také se podílela na doučování.tlačítko hlasování

 

 

 

 

Podpořte svým hlasem naši kolegyni Andreu Holubovou
1. listopadu 2020 - Podpořte svým hlasem naši kolegyni Andreu Holubovou