Péče dobrovolníků o opuštěné děti je potřebná

2. ledna 2017

Kojenecký ústav v Mostě pečuje o děti do tří let věku desítky let, budova kojeneckého ústavu sloužila sirotkům již v roce 1929. Ročně je přijato až sto dětí, kapacita ústavu je tak stále plná. S péčí o malé svěřence zaměstnancům pomáhají i dobrovolníci z Dobrovolnického centra Diakonie ČCE v Mostě. V současné době je jich 14 a jejich hlavní náplní práce je právě kontakt s dětmi.

Péče dobrovolníků o opuštěné děti je potřebná a vítaná
2. ledna 2017 - Péče dobrovolníků o opuštěné děti je potřebná

„Především jde o hru, povídání, čtení pohádek, zpívání, mazlení a chování, společné procházky a další poskytování podnětů pro zdravý psychomotorický vývoj dětí,“ říká vedoucí mosteckého Dobrovolnického centra Květa Hradecká, která se vyhledávání a vzdělávání dobrovolníků věnuje.  

Zájemci o dobrovolnou práci v kojeneckém ústavu musí být podle ní především ochotni věnovat svůj čas, lásku i péči, a to nejlépe dlouhodobě. Pomoc opuštěným dětem totiž může být psychicky náročná a pro překonání některých úskalí je potřeba  čas a trpělivost.
„Zejména z počátku jde o velmi emotivní návštěvy. S tímto většinou těžkým začátkem se snažíme dobrovolníkům pomoci a vysvětlit jim, že silné prožívání návštěv opuštěných dětí není ničím neobvyklým. Velká řada dobrovolníků však ukončila svou činnost právě proto, že nebyla schopna toto náročné období překlenout a smířit se s tím, že opuštěné děti tu jsou
a budou,“ vysvětluje ředitelka Kojeneckého ústavu v Mostě PhDr. Milada Šilhová.

Další rizikový okamžik nastává při odchodu dítěte, ať už zpět do biologické nebo náhradní rodiny. „Vždy se snažíme dobrovolníkům opakovat, že pečujeme o děti právě jen po tu nutnou dobu, než opět půjdou do rodiny. Odchod dítěte domů je tím nejlepším ukončením jeho pobytu u nás a je potřeba se rozloučit, i když může ukápnout i slzička,“ doplňuje Šilhová. Velký důraz klade také na to, aby dobrovolníci přijali fakt, že není možné převzít oblíbené dítě do jejich péče. Umísťování dětí do náhradní rodinné péče má přesně daný systém a ten je nutné dodržovat. Proto také ústav nepřijímá dobrovolníky, kteří jsou žadateli o osvojení nebo pěstounskou péči.

Ideální kandidát by tak kromě chuti pracovat s dětmi měl splňovat i další kritéria. Jde především o schopnost zapojit se do týmové práce a otevřeně komunikovat o problémech, které se při dobrovolnické péči mohou vyskytnout. Dobrovolníci navíc musí být starší 18 let, trestně bezúhonní a ochotni zúčastňovat se pravidelných supervizí.
„Dobrovolnictví se stalo součástí chodu našeho zařízení a je velmi ceněno. Spolupráce s našimi dobrovolníky je bezproblémová a opravdu vítaná. Poděkování tak patří
i Dobrovolnickému centru Diakonie ČCE Most, které nám s vyhledáváním vhodných pomocníků velmi aktivně pomáhá,“ uzavírá Šilhová.

Zájemci o dobrovolnictví se mohou přihlásit na telefonu 724 026 917 případně osobně přímo v sídle Dobrovolnického centra: tř. Budovatelů 2957, 434 01 Most.