Oběti domácího násilí mohou získat utajený azyl

2. srpna 2017

Lidé vystavení domácímu násilí mají kromě vykázání násilníka z bytu také možnost skrýt se na tzv. utajené adrese. Azylové domy s takovou adresou poskytnou obětem nejen bezpečné bydlení až na jeden rok, ale také odbornou péči a poradenství. Jak utajený pobyt získat radí mostecká občanská poradna Diakonie ČCE.

Oběti domácího násilí mohou získat utajený azyl
2. srpna 2017 - Oběti domácího násilí mohou získat utajený azyl

Občanská poradna v Mostě je už několik let kontaktním místem pro oběti domácího násilí a oběti trestných činů. Každoročně se na ni s těmito problémy obrátí několik desítek lidí. Utajovaný pobyt je jednou z možností, jak týrané lidi před násilníkem uchránit.

„Naši poradci nabídnou klientovi kromě sociálně právního poradenství také emoční a psychologickou podporu a zejména kontakty na další specializovaná zařízení,“ říká Markéta Strížová, vedoucí občanské poradny a dodává: „Při konzultaci se snažíme zjistit co nejvíce informací např. základní znaky projevů domácího násilí, jeho cyklus, asymetrii vztahu. Zjištěné informace analyzujeme s klientem, případně připravíme bezpečnostní plán, jehož součástí může být i pobyt na utajené adrese.“

Azylové domy s utajenou adresou pro oběti domácího násilí v nepříznivé sociální situaci nabízejí pobytové služby bezpečí před násilným partnerem. Kromě ubytování poskytují odbornou péči formou sociálně právního a sociálně psychologického poradenství a zejména klid na řešení životní situace klienta.

„Adresu takového azylu nezná ani Policie ČR, soud či orgán sociálně právní ochrany dětí. Čím méně lidí o utajeném azylovém domě ví, tím bezpečněji se mohou oběti cítit a nemusí se bát, že je agresor najde,“ zdůrazňuje Strížová. Odchod do bezpečí se s klientem pečlivě plánuje. Právě období odchodu od násilného partnera je totiž jedno z nejnebezpečnějších. Utajený pobyt tak má svá pravidla. Např. není možné, aby klient sděloval, kde se azylový dům nachází, a to ani rodině či přátelům. Při nástupu ho nemůže k azylovému domu nikdo doprovázet ani ho později navštívit.

„Přijetí do azylového domu předchází vstupní konzultace. Během ní se klient seznámí s bezpečnostním plánem a pravidly. Teprve po jejich vzájemném potvrzení je k pobytu přijat,“ vysvětluje Strížová. Bezpečnostní plán je s klientem během pobytu průběžně vyhodnocován a upravován na základě jeho potřeb. Většina omezení je klientovi jen doporučena, je na něm, zda své chování podle nich upraví.

„Jedním z palčivých doporučení je změna nebo úplné zrušení SIM karty. Bohužel vzhledem k současným službám telefonních operátorů jako je vyhledávání a lokalizace je možné, že by je jejich násilný partner tímto způsobem mohl najít. Klienti však mohou využít mobilní telefon zajišťovaný organizací.“

Oběti jsou v azylových domech podporovány a vedeny k samostatnosti a odpovědnosti za své chování. Cílem je, aby se postupně dokázaly s prožitým násilím vyrovnat a vrátit se zpět do samostatného života.