Občanská poradna připravuje nový projekt poradenství s prvky rodinné mediace

19. března 2018

Občanská poradna Most se připravuje díky přispění Fondu pomoci Siemens na vytvoření zcela nové nabídky v oblasti poradenství. Reaguje tak především na požadavky Okresního soudu v Mostě a Orgánu sociálně právní ochrany dětí měst Mostu a Litvínova.

Občanská poradna připravuje nový projekt poradenství s prvky rodinné mediace
19. března 2018 - Občanská poradna připravuje nový projekt poradenství s prvky rodinné mediace

Konkrétně půjde o metodu alternativního řešení sporů, která pomůže rodičům dohodnout se na úpravě poměrů jejich dětí po rozchodu či rozvodu.

 

Jinými slovy, má především klást důraz na zájmy nezletilého dítěte a to tak, aby sami rozhádaní rodiče opět převzali svoji rodičovskou odpovědnost a nenechali o svých dětech rozhodovat cizí osoby. V plánu máme prostřednictvím výcviku zvýšit kompetence jednoho z našich pracovníků tak, aby mohl vést konzultace v roli mediátora.

Tato metoda by pak měla přispět:

- ke zkrácení doby trvání opatrovnického řízení,

- k uvědomění si důležitosti zájmů nezletilého dítěte,

- k přenesení odpovědnosti za dohodu především na oba znesvářené rodiče a tím pádem k co nejmenšímu zásahu soudu.

Zavedení této metody bude možné za finančního přispění Fondu pomoci Siemens, který podpořil právě náš projekt. Díky tomu můžeme v prvé řadě vytipované pracovnici zajistit kurz mediace a následně se připravit na budoucí realizaci projektu.


FP Siemens