Občanská poradna nabízí v rámci cochemské praxe rodinnou mediaci a edukaci rodičů

25. dubna 2022

Občanská poradna Most a Litvínov nabízí v rámci tzv. cochemské praxe, podporované i ze strany opatrovnického soudu v Mostě, pro klienty bezplatně rodinnou mediaci a edukaci rodičů v rozvodové situaci, které dle současných zahraničních studií vykazují nejvyšší míry úspěšnosti. Vychází z jednoduchého, ale svou povahou zásadního předpokladu, že dítě může zvládnout rozvod rodičů pouze tehdy, když ho důstojně zvládnou sami rodiče. Jejich manželství sice bohužel končí, avšak rodiči zůstávají stále do konce svého života. Dítě má přitom právo na oba své rodiče a je proto důležité v době samotného rozvodu i po něm odložit vlastní trápení a zklamání z nevydařeného manželství a položit i v takto náročné životní situaci zájem dítěte na první místo. 

Občanská poradna nabízí v rámci cochemské praxe rodinnou mediaci a edukaci rodičů v rozvodové situac
25. dubna 2022 - Občanská poradna nabízí v rámci cochemské praxe rodinnou mediaci a edukaci rodičů

Cochemská praxe svým charakterem náleží do oblasti tzv. soukromého práva, což jinými slovy znamená, že stát má do fungování rodiny zasahovat skutečně až v nejnutnějších případech. Ponechává tedy rodičům „volnou ruku“ ale také velkou míru zodpovědnosti, kterou je ne vždy snadné správně unést bez patřičné podpory ze strany odborníků. 

Právě z tohoto důvodu cochemská praxe vychází z interdisciplinární spolupráce odborníků napříč rezorty a profesemi. Stejně důležitou roli má v této odborné síti soudce, referentka OSPOD, sociální pracovník neziskové organizace, mediátor a třeba i terapeut, který napomáhá rodičů se z těžké situace rozvodu zotavit. Principy cochemské praxe a rozdělení rodičovské péče mezi oba rodiče v situaci po rozvodu prosazují přední čeští odborníci na tuto problematiku Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA a Mgr. Terezie Pemová, kteří společně vytvořili koncepci sdíleného rodičovství. 

Na edukaci či rodinnou mediaci je třeba se předem objednat přes recepci občanské poradny: 417 638 9545, -im%C_eka5qsR9ef4.kmb.

Občanská poradna Most a Litvínov je členem Asociace občanských poraden.

aop