Nové hřiště zpříjemní dětem pobyt v azylovém domě

24. června 2019

Žáci AMA School Most ve spolupráci s Nadací VIA se rozhodli udělat dobrý skutek a pomoci dětem, které měly ve svém životě méně štěstí než oni a uspořádali 28. února dobročinné divadelní představení s názvem „Líný Kuba holé neštěstí“.

Nové hřiště zpříjemní dětem pobyt v azylovém domě
24. června 2019 - Nové hřiště zpříjemní dětem pobyt v azylovém domě

Výtěžek této akce jsme použili na zakoupení nových hracích prvků na zahradu Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni Most. V pondělí 24. června jsme za účasti dětí z AMA School Most (z jejichž popudu celá akce vznikla) slavnostně přestřihli pásku nového hřiště.
Slavnostního otevření se zúčastnil i náš farář Marian Šusták, který dětem přiblížil, co v Diakonii děláme, a děti z azylového domu předaly žákům AMA School obrázky, jako dík za nové hřiště.

Děkujeme! Pomoc má mnoho tváří...