Na zahradě Azylového domu proběhl Dětský den

23. června 2021

Ve středu 23. června pořádala Diakonie Most dětský den, pro všechny děti z klientských rodin našich služeb. Pro nás, jakožto pořadatele, se nesl ve znamení naděje (a to nejen proto, že letošní rok je zasvěcen této diakonické hodnotě). Žili jsme totiž v čistě prozaické naději, že nebude pršet. Naše modlitby byly vyslyšeny a nakonec se vše přehouplo v pěkné odpoledne plné zábavy, soutěží a opékání buřtíků.

Na zahradě Azylového domu proběhl Dětský den
23. června 2021 - Na zahradě Azylového domu proběhl Dětský den

Na zahradě Azylového domu nám přichystali studenti a studentky ze Střední pedagogické školy v Mostě několik stanovišť s rozličnými úkoly, za jejichž splnění dostaly děti sladké odměny. Studentům a studentkám děkujeme za tradičně skvělou přípravu a těšíme se, že s nimi budeme moci spolupracovat i na Diakonickém pochodu, který chystáme na podzim.

Velké díky patří i všem, kdo přispěl odměnami pro děti, zejména Yanfeng Interiors Czech, Dialýze Louny a Potravinové bance Džbánsko. Letošní ročník dětského dne byl navíc podpořen i Nadací Via prostřednictvím mikrograntu v programu Dobro-druzi. Děkujeme!

Dále moc děkujeme všem, kdo se podílel na přípravě a paní Mrázové za napečení úžasných muffinů.

yanfeng            VIA               potravinova_banka_logo            logo_nove