Na dohodu rozhádaných rodičů dohlíží skupina odborníků

28. června 2017

Okresní soud v Mostě mění způsob rozhodování o výchově a výživě nezletilých dětí a ve spolupráci s příslušnými úřady, odborníky a neziskovými organizacemi začal využívat tzv. Cochemský systém řešení vyostřených vztahů mezi rozvádějícími se rodiči. Součástí pracovní skupiny, která s rodiči pracuje, jsou i odborníci mosteckého střediska Diakonie ČCE. Pomáhají přivést rozhádané rodiče k takové dohodě, která bude nejlepší pro jejich děti. Most je spolu s Litoměřicemi průkopníkem tohoto systému v Čechách.

Na dohodu rozhádaných rodičů dohlíží skupina odborníků
28. června 2017 - Na dohodu rozhádaných rodičů dohlíží skupina odborníků

Cílem nového systému je, aby rozcházející se rodiče nevedli vleklé soudní pře o vlastní děti, ale aby i v rozchodové situaci udrželi svou rodičovskou odpovědnost a dospěli k dohodě.
„Rozcházející se partneři by se měli dohodnout na úpravě okolností života jejich dítěte. Výsledná dohoda může být i ústní, bude-li takto oběma stranami dodržována. Může být ale také písemná či dokonce schválená soudem, je-li to nutné např. při rozvodu manželství,“ vysvětluje Markéta Strížová, vedoucí občanské poradny Diakonie ČCE v Mostě a členka pracovní skupiny.
Systém už léta funguje v Německu, kde v okolí města Cochem vznikl. Tamní soudci jako první vytvořili tým, ve kterém jsou kromě soudu zapojeni také advokáti, kolizní opatrovníci, úřad práce, policie či sociální pracovníci. Společně se v koordinaci snaží dovést rozvádějící se rodiče k dohodě, jak budou pečovat o své děti po rozvodu.
„Pomocí mediace a dalších technik se snaží maximálně přenést odpovědnost za dohodu na oba znesvářené rodiče. Jsou to oni, kteří musí společně vyřešit problém, který vytvořili. Snahou je, aby do tak citlivé věci, jako je hledání toho nejvhodnějšího modelu pro děti rozcházejících se párů, musel soud zasahovat co nejméně,“ říká Strížová.
V praxi takové jednání začíná podáním návrhu k soudu. Ten co nejrychleji nařídí jednání, na kterém se s oběma rodiči sejde soudce a zástupce OSPODu a nejprve neformálně proberou možná řešení. Pokud se rodiče dohodnou, je opatrovnické řízení velmi rychle skončeno. Pokud však dohodu nevidí, soudce jim doporučí někdy dokonce i nařídí profesionální pomoc.
„Výrazně se tím zkracuje doba trvání opatrovnického řízení. Velmi důležité je i to, že si rodiče uvědomí, že to hlavní, o co by mělo jít, jsou zájmy jejich nezletilého dítěte.“ komentuje Strížová.
Zástupci Diakonie ČCE působí v pracovní skupině při Okresním soudu v Mostě zhruba půl roku. Pomáhají především s formalizací dohody mezi rodiči a poskytují další poradenství. „Obvykle se snažíme, aby na domluvenou schůzku přišli oba partneři, vše ale závisí na okolnostech daného případu. Nejčastěji klientům pomáháme sepsat Dohodu o úpravě výchovy a výživy. Poskytujeme také širší informace o Cochemském systému a v případě nutnosti je nasměrujeme na další odborníky. Našim dlouhodobějším cílem je vyškolit pracovníka, který povede mediaci rodičů, kteří nejsou schopni se sami dohodnout,“ uzavírá Strížová.