Diakonie v duchu společenství oslavila důležité výročí

20. června 2019

V krásných prostorách kostela U Salvátora v Praze se konala 20. června oslava 30ti let obnovené činnosti Diakonie ČCE.

Diakonie v duchu společenství oslavila důležité výročí
20. června 2019 - Diakonie v duchu společenství oslavila důležité výročí

Program oslavy probíhal pod taktovkou Jana Sklenáře a byl doprovázen orchestrem Konzervatoře EA Olomouc. Společně jsme s panem ředitelem Janem Soběslavským, jeho týmem, s původními zakladateli a lidmi, kteří stáli u jejího znovuobnovení, zavzpomínali na vznik obnovené Diakonie.

Českobratrská církev evangelická obnovila Diakonii 1. června, tedy čtyři měsíce před listopadovými událostmi. Diakonie Českobratrské církve evangelické navázala na činnost České Diakonie. Mezi službami, které obnovená Diakonie rozvíjela jako první, byly služby krizové pomoci v Praze, stacionáře pro děti s mentálním postižením vznikající na různých místech republiky a byla založena také první střediska poskytující domácí péči o seniory a zdravotně postižené. Diakonii se také vrátily do té doby státní domovy důchodců, a to v Krabčicích, v Myslibořicích a v Sobotíně.

Úplně první zmínky o diakonické práci však sahají až do roku 1864 do Krabčic, kde vznikla „opatrovna“ pro děti místních sedláků.

Připomněli jsme si také na naše čtyři základní hodnoty fortelnost, naději, milosrdenství a zejména společenství, jehož rok si letos připomínáme.

Na závěr proběhlo představení nového diakonického spotu a pamětní knihy, která poutavou formou přibližuje diakonické společenství. Někteří z našeho týmu ještě pokračovali v navazujícím programu, jehož završením byl koncert kapely Hradišťan v Pražské Křižovatce.

Děkujeme, že jsme mohli být u toho a že jsme součástí úžasného společenství, které s nadějí a milosrdenstvím fortelně pomáhá potřebným.

64650524_2430984910294803_5270056444220145664_n 64515563_2430984900294804_6807501049373392896_n 64751590_356119105075803_1459246990293467136_n 64830768_356115288409518_1419835756205047808_o