Diakonie rozšířila své služby do Litvínova

4. června 2017

Už od začátku roku mohou obyvatelé Litvínova a přilehlých obcí zdarma využívat přímo ve městě služby občanské poradny a také programu Sociální práce v ohrožených rodinách. Obě pracoviště provozuje Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě. Zájemci je najdou v prvním patře Krušnohorské polikliniky (u výtahu C), fungují ve všední dny a jsou bezbariérová.

Diakonie rozšířila své služby do Litvínova
4. června 2017 - Diakonie rozšířila své služby do Litvínova

„Rozšířit stávající mostecké služby bylo našim dlouhodobým cílem,“ říká ředitel mostecké Diakonie Blahoslav Číčel, „Chceme zájemcům o naše služby či potažmo klientům umožnit včasné a rychlé řešení jejich nepříznivé sociální situace.“

Za každou z obou služeb je na pracovišti v Litvínově vždy přítomen jeden pracovník. Ten s každým zájemcem nejprve zmapuje jeho nepříznivou sociální situaci a navrhne kroky, které buď povedou k vyřešení problému, nebo alespoň ke zmírnění negativních důsledků dané situace.

Občanská poradna poskytuje poradenství především v těchto oblastech: zadlužení, rodinné a partnerské vztahy, pracovně právní vztahy a dalších. Zájemcům o službu poradna doporučuje se ke konzultaci předem objednat.

Sociální práce v ohrožených rodinách pak nabízí pomoc přímo v rodinách klientů. Sociální pracovníci asistují při zajištění chodu domácnosti, poradí s hospodařením rodiny, pomáhají rozvíjet rodičovské kompetence apod.

Všechny služby jsou bezplatné.