Dětský den v Azylovém domě

4. června 2018

4. června se odehrával v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni ve spolupráci se Střední pedagogickou školou Most dětský den duchu pohádkové zahrady.

Dětský den v Azylovém domě
4. června 2018 - Dětský den v Azylovém domě

Děti se mohly setkat s pohádkovými bytostmi, například princeznami, čerticí, andělem, ale také si mohly vyzkoušet své dovednosti při různých soutěžních disciplínách a zjistit, jaké to je být nevidomým při nácviku chůze s vodicím psem. Jako zlatý hřeb nesmělo chybět opékání špekáčků a nějaká ta sladkost při splnění všech soutěžních úkolů.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dětského dne, zejména pak:

  • studentkám Střední pedagogické školy Most za perfektní přípravu atrakcí a stanovišť pro děti pod vedením Mgr. Lenky Zwolinské,
  • 3. a 7.ZŠ Most,
  • Farnímu sboru Chomutov,
  • dobrovolníkům,
  • zaměstnancům Diakonie Most,
  • a všem drobným dárcům sladkých odměn.

11038