Děti ze znevýhodněných rodin si užily dětský den

4. června 2019

V Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v tísni jsme ve spolupráci se Střední pedagogickou školou Most uspořádali v pondělí 3. června tradiční dětský den pro děti ze znevýhodněných rodin, letos v duchu cesty do Země zázraků. Studentky si letos připravily obzvlášť zajímavá stanoviště propojená pohádkovým příběhem, za což si zaslouží zvláštní poděkování.

Děti ze znevýhodněných rodin si užily dětský den
4. června 2019 - Děti ze znevýhodněných rodin si užily dětský den

Děti se setkaly s pohádkovými bytostmi, zachraňovaly princezny ze spárů draka, létaly na koštěti, zdolávaly hodem hradby a celkově si procvičily své dovednosti, bystrost a obratnost. Po zdolání celé trasy a splnění všech úkolů byly děti odměněny sladkostmi a opečeným buřtíkem.

Letošní novinkou bylo to, že jsme kromě naší zahrady mohli využít i zahradu Podkrušnohorské Gymnázium, Most, díky čemuž se jednotlivá stanoviště na sebe nemusela mačkat.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dětského dne, zejména pak studentkám Střední pedagogické školy Most za perfektní přípravu atrakcí a stanovišť pro děti pod vedením Lenky Zwolinské, farním sborům ČCE v Mostě a Chomutově, dobrovolníkům, zaměstnancům a všem drobným dárcům sladkých odměn.