Buřtová 2018

15. srpna 2018

V pondělí 13.8. proběhl další ročník populární letní akce "Buřtová". Kolegyně z programů Sociální práce v ohrožených rodinách Most, Doprovázení pěstounů Most a Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most připravily pro klientské děti zábavné odpoledne s mnoha soutěžemi a aktivitami. Mezi ně patřily například: skákání v pytli, obíhání překážek s míčkem na lžičce, fotokoutek či zajímavá skupinová hra s židlemi.

Buřtová 2018
15. srpna 2018 - Buřtová 2018

Na jednu z dalších aktivit pak bylo využito luštěnin, hrachu, kávových a dalších zrnek, které byly vysbírány v nedávné sbírce. Děti z nich vyráběly nádherné dekorativní skleničky. Vrcholem akce bylo tradiční opékání špekáčků z nejmenovaného obchodního řetězce následované vyhlášením nejlepších kostýmů dětí a slavnostním předáním diplomů.

Tímto děkujeme i všem kolegyním, které se podílely na přípravě celé akce, zejména na nákupu potravin a výrobě rekvizit. Děkujeme též i za hojnou účast z řad klientů.

P6250163P6250167P6250234